Tuga me plavi ko obalu more
U vreme kada plimni su talasi.
Sanjala sam da s tobom čekam zore
Za snove moje mario nisi.

Sanjala sam: za ruku te držim
Skrivam se snena u tvom zagrljaju.
Za laku noć te nežno ljubim.
Sa tobom snovi java ne postaju.

Snevala sam kako si dušom moj
A tvoja duša je poput vetra nemirna.
Dušom moj nikada; samo svoj
To je jedina bolna istina.

Sahranih snove svoje, al mrtvi nisu oni.
Dozivaju me noćima dok spavam sama.
Tuga mi u glavi crkvenim zvonom zvoni
Bez snova živeti je život crn kao grobna tama.